Server Trade In Program 2018

เซิร์ฟเวอร์เก่าแลกใหม่

หากคุณกำลังวางแผนปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์สำหรับธุรกิจของคุณ โอกาสดีถึงมาแล้ว!

Server Trade In Program ที่มอบความคุ้มค่าในการลงทุนสูงสุด นำเซิร์ฟเวอร์เก่าที่ยังสามารถใช้งานได้มาเปลี่ยนเป็นส่วนลด เพื่อรับแลกเครื่องใหม่ที่มีพร้อมให้คุณเลือกตั้งแต่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็กไปจนถึงระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์

 

ข้อตกลงและเงื่อนไข Server Trade In Program

 1. สิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่เพียงขายเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้แล้วยี่ห้อและรุ่นไหนก็ได้ตามข้อกำหนด เพื่อใช้เป็นส่วนลดเครื่องใหม่ เฉพาะเครื่องเซิร์ฟเวอร์ รุ่นไหน ก็ได้ที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561
 2. เครื่องที่นำมาขายใช้เป็นส่วนลดต้องสามารถใช้งานได้ปกติ การประเมินราคารับซื้อ จะต้องเป็นไปตามราคาที่บริษัทฯ กำหนด โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินใจเพื่อรับซื้อหรือปฏิเสธการรับซื้อ
 3. เครื่องเซิร์ฟเวอร์เก่าที่นำมาแลกเปลี่ยน จะต้องมีอายุการใช้งานสูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยนับจากวันที่ซื้อ หรือเทียบเท่านับจากวันที่เซิร์ฟเวอร์รุ่นดังกล่าวได้ถูกออกวางจำหน่ายโดยผู้ผลิตรวมแล้วไม่เกิน 5 ปี 6 เดือน
 4. เครื่องเซิร์ฟเวอร์เก่าที่นำมาแลกเปลี่ยน จะประเมินราคาตามที่บริษัทฯ กำหนดให้ โดยจะคำนวนให้เฉพาะตัวเครื่องที่เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เท่านั้น ไม่รวมถึง โปรแกรม ซอฟแวร์ ไลเซ่น สัญญาการบริการ และสิทธิ์การเข้าใช้งานใดๆ ทั้งสิ้น
 5. เครื่องเซิร์ฟเวอร์เก่าที่นำมาแลกเปลี่ยน จะต้องดำเนินการกำจัด ลบ หรือทำลายข้อมูลที่อยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์เก่าทั้งหมดก่อนนำส่ง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือเสียหาย หรือการสูญหายของข้อมูลใดที่อยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์เก่าทั้งสิ้น
 6. เครื่องเซิร์ฟเวอร์เก่าที่นำมาแลกเปลี่ยน จะต้องเป็นเครื่องที่ผู้ที่ทำการแลกเปลี่ยนได้ครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของได้
 7. จำกัดสิทธิ์ในการขายเครื่องเก่า 1 เครื่องต่อการซื้อเครื่องใหม่ 1 เครื่องเท่านั้น
 8. เครื่องที่ขายสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ รุ่นใดก็ได้ 1 เครื่องเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 9. ราคาส่วนต่างของราคาขายเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้แล้วซึ่งเกินกว่าราคาซื้อเครื่องใหม่ไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 10. บริษัท แอดวานซ์ อินเลลิเจนซ์ บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาและตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมเก่าแลกใหม่ ติดต่อ Call Center 02 611 5700 หรือ Hot line 081 315 3313 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 22.00 น.

 

ขั้นตอนการเข้าร่วม Server Trade In Program

1. ให้ท่านจัดเตรียมรายการเซิร์ฟเวอร์เก่าที่ต้องการเข้าร่วมโปรแกรม เพื่อใช้กรอกรายละเอียดสำหรับการประเมิน ดังนี้

 

รายการอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์

ยี่ห้อ/แบรนด์ (Brand): _________________
รุ่น (Model): _________________
หมายเลขเครื่อง (Serial No.): _________________
หมายเลขบริการ (Service Tag No.): _________________

โปรเซสเซอร์ (Processor):
จำนวนโปรเซสเซอร์ (No. of Processors): _________________ Unit
รุ่นโปรเซสเซอร์ (No. of Processors): _________________

จำนวนเมมโมรี่ทั้งหมด (Total Memory): _________________ GB

ฮาร์ดดิสค์ (Harddisk Drive):
HDD #1
ประเภทฮาร์ดดิสค์ (Harddisk Interface): SATA SAS NL SAS
ขนาดความจุ (Capacity): _________________ TB

HDD #2
ประเภทฮาร์ดดิสค์ (Harddisk Interface): SATA SAS NL SAS
ขนาดความจุ (Capacity): _________________ TB

HDD #3
ประเภทฮาร์ดดิสค์ (Harddisk Interface): SATA SAS NL SAS
ขนาดความจุ (Capacity): _________________ TB

HDD #4
ประเภทฮาร์ดดิสค์ (Harddisk Interface): SATA SAS NL SAS
ขนาดความจุ (Capacity): _________________ TB

อุปกรณ์อื่นๆ (Other Devices):
1.) __________________________________
2.) __________________________________
3.) __________________________________
4.) __________________________________

วันที่ซื้อ (Purchase Date): _________________

Remark: ____________________________________________________

(หากไม่ทราบรายละเอียด ท่านสามารถถ่ายรูปตัวเครื่อง ภายนอก-ภายใน พร้อม หมายเลขเครื่อง (Serial No.) และหมายเลขการบริการ (Service Tag) มาเพื่อใช้พิจารณาเบื้องต้นได้)

 

2. สมัครเข้าร่วมโปรแกรม โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
2.1 หากท่านมีรายการเซิร์ฟเก่าจำนวนเพียง 1 เครื่อง ให้ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์มด้านล่าง
2.2 หากท่านมีรายการเซิร์ฟเก่าจำนวนเกินกว่า 2 เครื่องขึ้นไป ให้ท่านดาวน์โหลดไฟล์

Server Asset List

กรอกรายละเอียดแล้วแนบไฟล์มากับแบบฟอร์มด้านล่าง

3. ระบุเซิร์ฟเวอร์ใหม่ รุ่น และจำนวนที่ท่านต้องการ

4. ทำการจัดส่งแบบฟอร์มการสมัคร

5. เมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้รับแบบฟอร์มแล้ว จะแจ้งให้ท่านทราบ และจะทำการติดต่อกลับท่านอีกครั้งภายใน 1-2 วันทำการ พร้อมแจ้งรายละเอียดและราคาประเมินอุปกรณ์ของท่าน เพื่อให้ท่านได้พิจารณา

6. เมื่อท่านอนุมัติการจัดซื้อ และได้ชำระค่าสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะแจ้งนัดวันส่งสินค้าจากผู้ผลิตในท่านทราบภายใน 2 วันทำการ ซึ่งระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจะใช้เวลาภายใน 15 – 30 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับชำระค่าสินค้า

หมายเหตุ
1.) เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ทางบริษัทฯ จะนัดวันในการจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ใหม่ให้ท่าน พร้อมนัดรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์เก่าในวันเดียวกัน
2.) ทางบริษัทฯ จะชำระค่ารับซื้อเครื่องเก่าให้ท่านในวันที่ได้ได้รับส่งมอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

** หากในกรณีที่ท่านไม่สามารถปลดระวางหรือมอบส่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์เก่าได้ ในวันที่ทำการแลกเปลี่ยน ท่านสามารถเลื่อนกำหนดการส่งมอบได้ภายในไม่เกิน 30 วัน โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและจ่ายค่ารับซื้อเครื่องเก่าในท่านได้ในวันที่ทำการส่งมอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ซึ่งท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งอุปกรณ์ดังกล่าว

เซิร์ฟเวอร์ที่ร่วมรายการ

ท่านสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ร่วมรายการได้ในราคาพิเศษสุด พร้อมทั้งยังสามารถปรับเพิ่มอุปกรณ์ได้ตามที่ท่านต้องการ
และหากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้เซิร์ฟเวอร์แบรนด์อื่น กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อแจ้งความจำนงค์ขอใบเสนอราคาพิเศษ

DELL EMC PowerEdge T440

1 x Intel Xeon Bronze 3106 1.7GHz, 8-Core /8T, 9.6GT/s 2UPI, 11M Cache
8GB (1x8GB) RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank
2 x 1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
PERC H730P+ RAID Controller, 2GB NV Cache, Adapter
Dual-Port 1GbE On-Board LOM
DVD +/-RW, SATA, Internal
Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
iDRAC9 Enterprise with OME Server Configuration Management
3-Year ProSupport & Mission Critical : (7×24) 4-hour Onsite Service

ราคาปกติ  98,000 บาท

ราคาพิเศษ 89,900 บาท

ฟรีค่าขนย้ายและติดตั้งระบบ*
ฟรีค่าบริการย้ายระบบ **

* เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
** สำหรับกรณีที่ต้องการย้ายระบบจาก Physical Server ไปเป็นระบบ VMware Virtualizaton (P2V) หรือย้ายระบบระหว่าง VMware Virtualization ด้วยกันเท่านั้น บริการย้ายระบบไม่รวมถึง VMware Software License ซึ่งทางลูกค้าต้องเป็นผู้จัดหา

Server specification:

  PowerEdge T440 Spec Sheet

Server_TradeIn_Del_T440_opt
Server_TradeIn_Dell_T640_opt

DELL EMC PowerEdge T640

1 x Intel Xeon Silver 4110 [2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s 2UPI, 11M Cache
16GB (2x8GB) RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank
2 x 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-Plug Hard Drive
[Up to 18, 3.5inch HDD]
On-Board Dual-Port 10GbE LOM
PERC H730P+ Adapter RAID Controller, 2Gb NV Cache
DVD +/-RW, SATA, Internal
Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 1100W
iDrac9, Enterprise with Open Manage Essentials
3-Year ProSupport & Mission Critical: (7×24) 4-hour Onsite Service

ราคาปกติ  139,000 บาท

ราคาพิเศษ 119,500 บาท

ฟรีค่าขนย้ายและติดตั้งระบบ*
ฟรีค่าบริการย้ายระบบ **

* เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
** สำหรับกรณีที่ต้องการย้ายระบบจาก Physical Server ไปเป็นระบบ VMware Virtualizaton (P2V) หรือย้ายระบบระหว่าง VMware Virtualization ด้วยกันเท่านั้น บริการย้ายระบบไม่รวมถึง VMware Software License ซึ่งทางลูกค้าต้องเป็นผู้จัดหา

Server specification:

  PowerEdge T640 Spec Sheet

DELL EMC PowerEdge R440

1 x Intel Xeon Bronze 3106 1.7G, 8-Core/8T, 9.6GT/s 2UPI, 11M
8GB (1x8GB) RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank
2 x 1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
PERC H730P+ Low Profile Adapter RAID Controller, 2Gb NV Cache
Dual-Port 1GbE On-Board LOM
DVD+/-RW, SATA
Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 550W
iDRAC9 Enterprise with OME Server Configuration Management
3-Year ProSupport & Mission Critical: (7×24) 4-hour Onsite Service

ราคาปกติ  100,000 บาท

ราคาพิเศษ 89,900 บาท

ฟรีค่าขนย้ายและติดตั้งระบบ*
ฟรีค่าบริการย้ายระบบ **

* เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
** สำหรับกรณีที่ต้องการย้ายระบบจาก Physical Server ไปเป็นระบบ VMware Virtualizaton (P2V) หรือย้ายระบบระหว่าง VMware Virtualization ด้วยกันเท่านั้น บริการย้ายระบบไม่รวมถึง VMware Software License ซึ่งทางลูกค้าต้องเป็นผู้จัดหา

Server specification:

  PowerEdge R440 Spec Sheet

Server_TradeIn_Dell_R440_opt
Server_TradeIn_Dell_R540_opt

DELL EMC PowerEdge R540

1 x Intel Xeon Silver 4110 2.1GHz, 8C/16T, 9.6GT/s 2UPI, 11M Cache
16GB (1x16GB) RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank
2 x 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
PERC H730P+ Low Profile Adapter RAID Controller, 2Gb NV Cache
No Internal Optical Drive for 12 HD Chassis
On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
iDRAC9 Enterprise with OpenManage Essentials, Server Configuration Management
3-Year ProSupport & Mission Critical: (7×24) 4-hour Onsite Service

ราคาปกติ  130,000 บาท

ราคาพิเศษ 109,900 บาท

ฟรีค่าขนย้ายและติดตั้งระบบ*
ฟรีค่าบริการย้ายระบบ **

* เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
** สำหรับกรณีที่ต้องการย้ายระบบจาก Physical Server ไปเป็นระบบ VMware Virtualizaton (P2V) หรือย้ายระบบระหว่าง VMware Virtualization ด้วยกันเท่านั้น บริการย้ายระบบไม่รวมถึง VMware Software License ซึ่งทางลูกค้าต้องเป็นผู้จัดหา

Server specification:

  PowerEdge R540 Spec Sheet

DELL EMC PowerEdge R640

1 x Intel Xeon Silver 4110 [2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s 2UPI, 11M Cache
16GB (1x16GB) RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank
Broadcom 57416 2 Port 10Gb Base-T + 5720 2 Port 1Gb Base-T, rNDC
2 x 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
PERC H730P RAID Controller, 2Gb NV Cache, Minicard
No Optical Drive
Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
iDRAC9 Enterprise with OpenManage Essentials,
Server Configuration Management
Rack 1U Chassis with up to 10×2.5″ Hard Drives, 3PCIe Slots
3-Year ProSupport & Mission Critical: (7×24) 4-hour Onsite Service

ราคาปกติ 135,000 บาท

ราคาพิเศษ 119,900 บาท

ฟรีค่าขนย้ายและติดตั้งระบบ*
ฟรีค่าบริการย้ายระบบ **

* เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
** สำหรับกรณีที่ต้องการย้ายระบบจาก Physical Server ไปเป็นระบบ VMware Virtualizaton (P2V) หรือย้ายระบบระหว่าง VMware Virtualization ด้วยกันเท่านั้น บริการย้ายระบบไม่รวมถึง VMware Software License ซึ่งทางลูกค้าต้องเป็นผู้จัดหา

Server specification:

  PowerEdge R640 Spec Sheet

Server_TradeIn_Dell_R640_opt
Server_TradeIn_Dell_R740_opt

DELL EMC PowerEdge R740

1 x Intel Xeon Bronze 3104 [1.7G, 6C/6T, 9.6GT/s 2UPI, 8M Cache
16GB (1x16GB) RDIMM, 2667MT/s, Dual Rank
Broadcom 57416 2 Port 10Gb Base-T + 5720 2 Port 1Gb Base-T, rNDC
2 x 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
PERC H740P RAID Controller, 8Gb NV Cache, Minicard
DVD+/-RW,SATA,Internal
Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
iDRAC9 Enterprise with OpenManage Essentials,
Server Configuration Management, 2x 32GB microSDHC/SDXC Card
Rack 2U Chassis with up to 16 x 2.5 Hard Drives,
ReadyRaild Sliding Rails With Cable Management Arm
3-Year ProSupport & Mission Critical: (7×24) 4-hour Onsite Service

ราคาปกติ  149,900 บาท

ราคาพิเศษ 117,900 บาท

ฟรีค่าขนย้ายและติดตั้งระบบ*
ฟรีค่าบริการย้ายระบบ **

* เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
** สำหรับกรณีที่ต้องการย้ายระบบจาก Physical Server ไปเป็นระบบ VMware Virtualizaton (P2V) หรือย้ายระบบระหว่าง VMware Virtualization ด้วยกันเท่านั้น บริการย้ายระบบไม่รวมถึง VMware Software License ซึ่งทางลูกค้าต้องเป็นผู้จัดหา

Server specification:

  PowerEdge R740 Spec Sheet

vmware_dell2_opt

Apply now!

ท่านที่สนใจเข้าร่วม Server Trade In Program กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยหลังจากท่านได้ส่งแบบฟอร์มแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะดำเนินการติดต่อกลับไปยังท่านภายใน 24 ชั่วโมง และหากท่านต้องการติดต่อเพื่อขอรายละเอียดการเข้าร่วมโปรแกรม คำแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือมีคำถามเร่งด่วน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ผ่านทาง Online Chat หรือทาง Call Center 02 611 5700 ติดต่อฝ่ายขาย ทางบริษัทฯ มีความยินดีพร้อมให้บริการค่ะ

  แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วม Server Trade In Program

  ชื่อ-นามสกุล ของผู้ติดต่อ: *
  ชื่อบริษัท:
  ที่อยู่บริษัท:
  อีเมล์: *
  โทรศัพท์: *

  คำแนะนำ:
  1.) หากท่านมีรายการเซิร์ฟเวอร์เก่าจำนวนเพียง 1 เครื่อง ให้ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์มด้านล่างได้เลย
  2.) หากท่านมีรายการเซิร์ฟเก่าจำนวนมากกว่า 2 เครื่องขึ้นไป ให้ท่านดาวน์โหลดไฟล์ Server Asset List กรอกรายละเอียดข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ แล้วทำการแนบไฟล์มาโดยปุ่มด้านล่างนี้
  3.) และหากท่านไม่ทราบรายละเอียดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ท่านสามารถถ่ายรูปตัวเครื่อง ภายนอก-ภายใน พร้อม หมายเลขเครื่อง (Serial No.) หรือหมายเลขการบริการ (Service Tag) มาเพื่อใช้พิจารณาเบื้องต้นได้
  แล้วทำการแนบไฟล์มาโดยปุ่มด้านล่างนี้ได้เช่นเดียวกัน

  แนบไฟล์


  รายการอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ที่นำมาประเมินราคา

  ยี่ห้อ/แบรนด์ (Brand):
  รุ่น (Model):
  หมายเลขเครื่อง (Serial No.):
  หมายเลขบริการ (Service Tag No.):
  โปรเซสเซอร์ (Processor):
  จำนวนโปรเซสเซอร์ (No. of Processors):
  รุ่นโปรเซสเซอร์ (Processor Model):
  จำนวนเมมโมรี่ทั้งหมด (Total Memory):

  ฮาร์ดดิสค์ (Hard Disk Drive):
  จำนวนฮาร์ดดิสค์ (No. of Hard Disk Drives):
  ประเภทฮาร์ดดิสค์ (Hard Disk Interface):
  SATASASSAS NL
  ขนาดความจุ (Capacity):
  เพิ่มเติมรายการ Hard Disk Drive อื่นๆ (ถ้ามี):

  อุปกรณ์อื่นๆ (Other Devices):
  1.)
  2.)
  3.)
  4.)
  วันที่ซื้อ (Purchase Date):
  รายละเอียดเพิ่มเติม:

  กรุณาระบุเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่ท่านต้องการ

  เลือกรุ่นที่จัดโปรโมชั่น:

  กรณีต้องการเซิร์ฟเวอร์รุ่นอื่น (นอกเหนือจากที่ร่วมรายการจัดโปรโมชั่น และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อตอบรับข้อเสนอ)
  ยี่ห้อ/แบรนด์ (Brand):
  รุ่น (Model):
  รหัสผลิตภัณฑ์สินค้า (Part No.):

  โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วม Server Trade In Program อย่างละเอียด เพื่อยืนยันว่าคุณเข้าใจและยอมรับข้อตกลงนี้ โปรดคลิก “ตกลงและส่งแบบฟอร์มนี้”