บริการกู้ระบบเซิร์ฟเวอร์

System Disaster Recovery Service (SDRS)

System Disaster Recovery Service (SDRS) คือบริการกู้คืนระบบปฎิบัติการให้กลับคืนมาทำงานได้อย่างปกติ ภายหลังที่เกิดวิตกฤตการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ โดยส่วนใหญ่จะมีอาการและสาเหตุดังนี้

 • ไม่สามารถ Power-On Server ได้
 • ไม่สามารถบู๊ตเข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าใช้งานได้
 • ระบบดิสก์สตอเรจ (Disk Storage) เสียหาย ไม่สามารถ Access ข้อมูลได้
 • ระบบเน็ตเวิร์คล่ม ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ
 • อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ไหม้ เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุการใช้งาน
 • ไฟไม่เข้า ระบบไฟล่ม Power Input fail หรือ Power Supply ชำรุดเสียหาย
 • ความผิดพลาดในการใช้งาน เช่น ผิดพลาดในการลบข้อมูล และต้องการกู้ข้อมูลกลับคืน
  และสาเหตุอื่นๆ

รับรองการให้บริการ

 • ระบบ Cloud Cluster และ Standalone Server
 • Physical Server และ Virtualization เช่น VMware, Hyper-V และอื่นๆ
 • Enterprise Server & Storage อาทิ EMC VMAX, Unity, NET APP, Nutanix  และอื่นๆ

ทางบริษัทฯ พร้อมให้บริการ On-site Service ทั่วประเทศ, Datacenter ทุกแห่ง
และในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนพร้อมให้บริการภายใน 4 – 6 ชั่วโมง (ภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

บริการกู้ระบบสตอเรจ

Storage Recovery Service

ลักษณะปัญหาที่พบบ่อย เช่น ระบบ Disk Failure มากกว่า 1 Disk หรือ Disk/Array Controller เสียหาย

ให้บริการรองรับระบบ ดังนี้

 • Raid Array Disk ทุก Raid Type: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
 • Dell HP IBM Enterprise Storage Server ทุกรุ่น
 • Implement & Restore Backup Service บริการติดตั้งระบบใหม่เพื่อนำข้อมูลจาก Backup Server กลับคืนมาใช้งานเร่งด่วน
 • รองรับ Backup Software: Veeam, Veritus, Acronis, Symantec เป็นต้น
 • ระบบอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุ

สนใจใช้บริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อฝ่ายขาย (นอกเวลาทำการ ติดต่อฝ่าย Support 24/7)

บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด
76 ซอยรองเมือง3 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2611-5700 โทรสาร 0-2611-5702

Add LineID: @aibiz