VMWARE PROFESSIONAL SERVICES

เราเข้าใจถึงความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านจากระบบแบบดั้งเดิม (Legacy Hardware-Centric Approach) ไปสู่ระบบซอฟท์แวร์เสมือน (Software-Defined) ทั้งทีมที่ปรึกษาและทีมวิศวกรของเราล้วนมีประสบการณ์ด้านไอที กว่า 15 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ VMware ESX เวอร์ชั่น 3.0, ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการสอบมาตรฐาน VMware (VMware Certifications) และประสบการณ์ในการออกแบบ ติดตั้งระบบให้ลูกค้ากว่า 100 ราย

We understands the challenges involved in the journey from a legacy hardware-centric approach to a software-defined one. Our consultants and engineers are true VMware subject matter experts with more than 15 years of IT experience – have started since VMware ESX 3.0, multiple VMware certifications, and experience across hundreds of customer engagements

Comprehensive Portfolio

บริการให้คำปรึกษาของเราครอบคลุมทุกขั้นตอนของ Technology Lifecycle ตั้งแต่กลยุทธ์จนถึงการนำไปใช้งาน และการปรับแต่งให้เหมาะสม – เพื่อช่วยเหลื่องานปฏิบัติการด้านไอที และพนักงานของคุณ

Our consulting services cover all phases of the technology lifecycle — from strategy to implementation and optimization — to assist your IT operations and staff.

vmware7-software

VMware vSphere Software

เรามุ่งเน้นและมีความเชี่ยวชาญในซอฟท์แวร์ VMware vSphere โดยเฉพาะ  เพื่อสร้างขุมพลังในสภาพแวดล้อมการทำงานด้านคำนวนชั้นสูง (Computing) สำหรับแอปพลิเคชั่นสมัยใหม่ของคุณด้วย VMware ผู้นำในระบบ Server Virtualization Software ของโลก

We focus and specialize on VMware vSphere Software only. Power your computing environment for modern applications with VMware, the industry’s leading server virtualization software.

Unified Management for Containers and VMs

จัดการแอปพลิเคชั่นที่ซับซ้อนและทันสมัยได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับแอปพลิเคชั่นและ VM แบบดั้งเดิมบนโครงสร้างพื้นฐาน vSphere ที่ทันสมัย ซึ่งรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนคอนเทนเนอร์

 • เป็นระบบที่สร้างมาอย่างสมบูรณ์แบบ ที่สามารถติดตั้ง และพร้อมใช้งานทันที (Deliver Developer-Ready Infrastructure)
 • มีระบบการจัดที่เรียบง่าย (Simplify Operations) ไม่ซับซ้อน ทั้งด้านการใช้งาน และการดูแลรักษาระบบ
 • พร้อมรับการเพิ่มขยายขนาดของระบบได้อย่างเต็มที่ (Scale Without Compromise)
 • สามารถดึงขุมพลังทั้งหมดมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (Boost Infrastructure Performance)

Manage complex, modern apps as easily as traditional apps and VMs on modern vSphere infrastructure that supports container-based application development.

 • Deliver Developer-Ready Infrastructure
  Use your existing vSphere environment to bring efficiency, scale and security to deployments and operations by dropping in enterprise-grade clusters in under an hour.
 • Simplify Operations
  Simplify lifecycle management, by making maintenance of software upgrades, patching and firmware updates easier and less disruptive. Manage both on premises and off premises in a single interface.
 • Scale Without Compromise
  Scale your infrastructure to support up to 50% more hosts per cluster. Meet the demands of high performance apps, monster VMs and memory intensive databases, including SAP HANA, EPIC and more.
 • Boost Infrastructure and Data Security
  Incorporate GPUs to deliver AI/ML infrastructure and make protecting your hybrid cloud infrastructure easier with intrinsic security.

Future Proof Hyperconverged Infrastructure with the Broadest Deployment Flexibility

ด้วยโครงสร้าง Hyperconverged Infrastructure (HCI) ที่ขับเคลื่อนโดย vSAN รวมกับ vSphere ช่วยให้คุณสามารถจัดการการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลด้วยแพลตฟอร์มเดี่ยวแบบรวม ซึ่งเป็นเส้นทางที่ง่ายที่สุดไปสู่ HCI และไฮบริดคลาวด์ที่พร้อมใช้งานในอนาคตด้วยโซลูชันแบบบูรณาการ ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ ความเร็วในการดำเนินงาน และลดต้นทุน

Integrated hyperconverged infrastructure (HCI) powered by vSAN, combined with vSphere, enables you to manage compute and storage with a single, integrated platform. Take the easiest path to future-ready HCI and hybrid cloud with an integrated solution that improves business agility, speeds operations and lowers costs.

OUR PROFESSIONAL SERVICES

จากกลยุทธ์ไปจนถึงการนำไปใช้และการเพิ่มประสิทธิภาพ เราจะช่วยให้คุณเริ่มต้นและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยง และบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจที่คุณคาดหวังจากการลงทุน เรานำเสนอประสบการณ์ที่ลึกซึ้ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาของคุณ ตั้งแต่แบบดั้งเดิมไปจนถึงโซลูชันเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ – เพื่อจะทำให้คุณได้เปรียบในโลกดิจิทัลที่ซับซ้อนในปัจจุบัน

From strategy to implementation and optimization, we help you get up and running fast, minimize risk, and achieve the business outcomes you expect from your VMware investments. We bring deep experience to facilitate your evolution from legacy to emerging technology solutions — giving you an edge in today’s complex digital world.

VMware vSphere Standalone Virtualization

บริการออกแบบและติดตั้งระบบ VMware vSphere แบบ Standalone ให้พร้อมใช้งาน ตามความต้องการในการตัดสินใจการเลือกซื้อ และใช้งานระบบที่เหมาะสมกับคุณ

Implementation Services

 • ออกแบบระบบ และให้คำปรึกษา
 • ติดตั้งระบบ VMware vSphere ESXi Hypervisor
 • ตั้งค่าและคอนฟิคระบบ Hardware Setting
 • ตั้งค่าและคอนฟิคระบบ Network Setting
 • ตั้งค่าและคอนฟิคระบบ Management Policy
 • ตั้งค่าและคอนฟิคระบบ Security Policy
 • ปรับสภาพรองรับการใช้งานระบบ (vSphere Environment Tuning)
 • ย้ายระบบเดิมสู่ VMware vSphere (System Migrating)
 • ตรวจสอบและปรับแต่งระบบ ให้พร้อมใช้งาน
 • สอนวิธีการใช้งานเบื้องต้น

VMware vSphere with Management Virtualization

บริการออกแบบและติดตั้งระบบ VMware vSphere + VMware vCenter เหมาะสำหรับระบบ Virtualization ที่มีการใช้งาน Server (Host) ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป และต้องการระบบจัดการศูนย์กลาง (VMware vCenter Management) รับรองการใช้งาน VMware Essentials Kit, VMware Essentials Plus Kit, VMware vSphere all Edition, VMware vCenter all Editions ให้พร้อมใช้งาน ตามความต้องการในใช้งานระบบที่เหมาะสมกับคุณ

Implementation Services

 • ออกแบบระบบ และให้คำปรึกษา
 • ติดตั้งระบบ VMware vSphere ESXi Hypervisor
 • ตั้งค่าและคอนฟิคระบบ Hardware Setting
 • ตั้งค่าและคอนฟิคระบบ Network Setting
 • ติดตั้งระบบ VMware vCenter Appliance
 • ตั้งค่าและคอนฟิคระบบ Host and Cluster
 • ตั้งค่าและคอนฟิคระบบ Time Synchronize
 • ตั้งค่าและคอนฟิคระบบ Virtual Network
 • ตั้งค่าและคอนฟิคระบบ Resource Management
 • ตั้งค่าและคอนฟิคระบบ Management Policy
 • ตั้งค่าและคอนฟิคระบบ Storage Policy
 • ตั้งค่าและคอนฟิคระบบ User Policy
 • ตั้งค่าและคอนฟิคระบบ Security Policy
 • ปรับสภาพรองรับการใช้งานระบบ (vSphere Environment Tuning)
 • ย้ายระบบเดิมสู่ VMware vSphere (System Migrating)
 • ตรวจสอบและปรับแต่งระบบ ให้พร้อมใช้งาน
 • สอนวิธีการใช้งานเบื้องต้น

VMware vSphere VSAN HCI Virtualization

บริการออกแบบและติดตั้งระบบ VMware Hyperconverged Infrastructure สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชั่นชั้นสูง (Business Critical Application) และงานต้องการความต่อเนื่องในการทำงานของระบบ (Business Continuity) โดยอาจพิจารณาตามด้านการใช้งานได้ดังนี้

1. ระบบที่รองรับงานด้านการคำนวนสูง (Computing) อาทิ AI, Machine Learning, Big Data, 3D, AutoCAD, Movie Animation Rendering เป็นต้น
2. ระบบที่รองรับความต่อเนื่องในการทำงานสูง (Business Continuity) อาทิ งานภาคอุตสาหกรรมการผลิตแบบ No-Downtime งานที่้ต้องรองรับแอปพลิเคชั่นที่ต้องทำงานแบบตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น
3, ระบบที่รองรับแอปพลิเคชั่นชั้นสูง (Business Critical Application) ที่ต้องรองรับการใช้งานระบบฐานข้อมูลอย่างเนื่องแน่น (Intensive Database Workload) อาทิ ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP), Big Data
4. ระบบที่รองรับการต่อเชื่อมระหว่างสาขาแบบเชื่อถือได้ (Remote Office – Branch Office)
5. ระบบที่ความปลอดภัยสูงรองรับการกู้ระบบในยามฉุกเฉินได้ อาทิ Disaster Recovery, Data Protection, Business Continuity and Disaster Recovery (BCDR) เป็นต้น

Modern HCI Infrastructure for Modern Workloads

Modern Infrastructure for Modern Workloads

Contact Sales & Support

สอบถามรายละเอียดการบริการ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และราคาสินค้า

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง หากท่านต้องการติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาสินค้า รายละเอียดการบริการ และข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยหลังจากท่านได้ส่งแบบฟอร์มแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะดำเนินการติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วที่สุด และหากท่านมีคำถามเร่งด่วน หรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ กรุณาโทร. 02 611 5700 ติดต่อฝ่ายขาย ทางบริษัทฯ มีความยินดีพร้อมให้บริการค่ะ

  หัวข้อ:
  โซลูชั่นส์:
  ชื่อ (* จำเป็นต้องใส่):
  อีเมล์ (* จำเป็นต้องใส่):
  โทรศัทพ์ (* จำเป็นต้องใส่):
  ข้อความ:

  aiBiz Systems เรามีทักษะ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบ หากท่านสนใจ สามารถขอคำปรึกษาและข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชั่นเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายขายบริษัทฯ เจ้าหน้าที่มีความยินดีพร้อมให้บริการค่ะ

  Services_logo
  Travel App

  Enterprise Server

  จัดจำหน่ายอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ทุกแบรนด์
  Chat App

  Network Infrastructure

  นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกร์เน็ตเวิร์ค
  Dating App

  Server Management Software

  จำหน่ายและบริการให้เช่าซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์