ติดต่อบริษัท

ที่อยู่บริษัทและหมายเลขโทรศัพท์

บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด
76 ซอยรองเมือง3 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2611-5700 โทรสาร 0-2611-5702

Advanced Intelligence Business Systems Co.,Ltd.
76 Soi Rongmuang3 Rongmuang Patumwan Bangkok 10330
Tel. 0-2611-5700 Fax. 0-2611-5702

แผนที่ที่ตั้งบริษัท

Map Office

https://goo.gl/maps/m3nYgDqe23SpPHjE6

Notes

รายละเอียดข้อมูล

Advanced Intelligence Business Systems Co.,Ltd. (Head Office)
76 Soi Rongmuang3, Rongmuang, Patumwan, Bangkok 10330
Tax ID: 0105545123333

Tel. 02 611 5700
Fax. 02 611 5702
Email: sales@aibiz.com
www.aibiz.com

บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
76 ซอยรองเมือง 3 แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0105545123333

Tel. 02 611 5700
Fax. 02 611 5702
Email: sales@aibiz.com
www.aibiz.com

Map Office

https://goo.gl/maps/m3nYgDqe23SpPHjE6

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบรรทัดทอง
ประเภทบัญชี เดินสะพัด
หมายเลขบัญชี: 063-3-02524-1
ชื่อบัญชี: บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญผล
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
หมายเลขบัญชี: 144-3-08089-8
ชื่อบัญชี: บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด

 

Other forms

End User Company Name:
Address:
Contact Person:
Contact Tel Number:
Contact Fax Number:
Email Address:

 

กรุณากรอกข้อมูล End-user เพื่อใช้ลงทะเบียน Microsoft Cloud Solutions Provider (MSCSP)
** ข้อมูลทั้งหมดต้องใส่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น **

Company name:
Address:
Tax ID:
————————–
Contact (End-user)
First name:
Last name:
Email address:
Phone number:
————————–
หากทางบริษัทมี Microsoft Account ที่ได้ลงทะเบียนใช้งาน Office 365 หรือ Azure อยู่แล้ว
และต้องการให้ Add license ใหม่นี้เข้ากับ Tanants หรือ Domain name ที่มีอยู่เดิม
กรุณาแจ้ง Tanants หรือ Domain name ที่มีอยู่เดิมมาด้วยค่ะ
Tanants/Domain Name: