ติดต่อบริษัท

ที่อยู่บริษัทและหมายเลขโทรศัพท์

บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด
76 ซอยรองเมือง3 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2611-5700 โทรสาร 0-2611-5702

Advanced Intelligence Business Systems Co.,Ltd.
76 Soi Rongmuang3 Rongmuang Patumwan Bangkok 10330
Tel. 0-2611-5700 Fax. 0-2611-5702

แผนที่ที่ตั้งบริษัท

Map Office

https://goo.gl/maps/m3nYgDqe23SpPHjE6

Notes

รายละเอียดข้อมูล

Advanced Intelligence Business Systems Co.,Ltd. (Head Office)
76 Soi Rongmuang3, Rongmuang, Patumwan, Bangkok 10330
Tax ID: 0105545123333

Tel. 02 611 5700
Fax. 02 611 5702
Email: sales@aibiz.com
www.aibiz.com

บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
76 ซอยรองเมือง 3 แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0105545123333

Tel. 02 611 5700
Fax. 02 611 5702
Email: sales@aibiz.com
www.aibiz.com

Map Office

https://goo.gl/maps/m3nYgDqe23SpPHjE6

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบรรทัดทอง
ประเภทบัญชี เดินสะพัด
หมายเลขบัญชี: 063-3-02524-1
ชื่อบัญชี: บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญผล
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
หมายเลขบัญชี: 144-3-08089-8
ชื่อบัญชี: บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด

 

Other forms

End User Company Name:
Address:
Contact Person:
Contact Tel Number:
Contact Fax Number:
Email Address:

 

กรุณากรอกข้อมูล End-user เพื่อใช้ลงทะเบียน Microsoft Cloud Solutions Provider (MSCSP)
** ข้อมูลทั้งหมดต้องใส่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น **

Company name:
Address:
Tax ID:
————————–
Contact (End-user)
First name:
Last name:
Email address:
Phone number:
————————–
หากทางบริษัทมี Microsoft Account ที่ได้ลงทะเบียนใช้งาน Office 365 หรือ Azure อยู่แล้ว
และต้องการให้ Add license ใหม่นี้เข้ากับ Tanants หรือ Domain name ที่มีอยู่เดิม
กรุณาแจ้ง Tanants หรือ Domain name ที่มีอยู่เดิมมาด้วยค่ะ
Tanants/Domain Name:

HS Code: 8471.70.20 Hard Disk Drive คอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสก์
HS Code: 8523.51.1100 Solid State Drive (SSD) คอมพิวเตอร์โซลิดสเตตไดรฟ์ (SSD)
HS Code: 8473.30.90 Memory คอมพิวเตอร์เมมโมรี่
HS Code: 8542.31.00 Processor คอมพิวเตอร์โปรเซสเซอร์

การจำแนกพิกัดฯ ของสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์และหน่วย ต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Palm V และ Notebook Computer จัดเข้าพิกัดฯ 8471.30
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (Personal Computer) จัดเข้าพิกัดฯ 8471.49
3. หน่วยประมวลผลกลาง (Central processing unit CPU) จัดเข้าพิกัดฯ 8471.50
4. หน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก เช่น แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์ (Printer) จอภาพ (Display unit) เครื่องฉาย LCD Projector ชนิดที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นจัดเข้าพิกัดฯ 8471.60
5. อุปกรณ์ป้อนพิกัด แกน X-Y เช่น ปากกาแสง, เมาส์, จอยสติ๊ก, แทร็กบอล, หน้าจอสัมผัส จัดเข้าพิกัดฯ 8471.80
6. หน่วยเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ฟล็อปปี้ดิสก์ไดร์ฟ, ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ, ซีดีรอมไดร์ฟ, ดีวีดีไดร์ฟ, เทปไดร์ฟ, Tape Loader and Libraries จัดเข้าพิกัดฯ 8471.70
7. หน่วยควบคุมและต่อเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Hub, Switch, Router, Bridge, Lan Card, Interface Card Adapter จัดเข้าพิกัดฯ 8471.80
8. หน่วยแปลงสัญญาณ จากดิจิตอลเป็นอนาล็อก และจากอนาล็อกเป็นดิจิตอล เช่น Sound Card, Video Card, Fiber Optic Converter จัดเข้าพิกัดฯ 8471.80
9. หน่วยจ่ายกำลัง (Power Supply) จัดเข้าพิกัดฯ 8504.40
10. MODEM ใช้กับสายโทรศัพท์จัดเข้าพิกัดฯ 8517.50
11. MODEM ใช้กับคลื่นวิทยุ จัดเข้าพิกัดฯ 8525.20
12. Barcode Reader, CD Copies จัดเข้าพิกัดฯ 8471.90
13. LAN Repeater เป็นเครื่องอุปกรณ์สร้างสัญญาณ ไฟฟ้าขึ้นใหม่ให้มีขนาดสูงขึ้นของระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง จัดเข้าพิกัดฯ 8543.70
14. เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบดิจิตอล ที่ทำงานเชื่อมกันกับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ แต่มีเงื่อนไขเฉพาะเกี่ยวกับขนาดความสามารถทางเทคนิค และการใช้งานเฉพาะอย่าง ลักษณะที่ออกแบบมาใช้เป็นเครื่องพิมพ์ ซึ่งทำหน้าที่โดยเฉพาะด้านการพิมพ์งานในอุตสาหกรรมการพิมพ์หรือกราฟฟิกจัดเข้าพิกัดฯ 8443.51
15. เครื่อง Digital Sound Player จัดเข้าพิกัดฯ 8519.99
16. เครื่อง Digital Video Recording จัดเข้าพิกัดฯ 8521.90
17. Multimedia Video Monitor จัดเข้าพิกัดฯ 8528.21
18. เครื่องควบคุมไฟฟ้าหรือจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักร (Programmable Controller) จัดเข้าพิกัดฯ 8537.10
19. ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพเอ็ฟเฟ็กจัดเข้าพิกัดฯ 8543.70